Μπαταρίες για περονοφόρα, ανυψωτικά μηχανήματα, παλετοφόρα, βιομηχανικά οχημάτα