Μπαταρίες Εφεδρικής Ισχύος

Μπαταρίες Κλειστού Τύπου AGM VRLA Γενικής Χρήσης

Οι μπαταρίες VRLA μολύβδου οξέος Unibat για γενική χρήση έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν αξιόπιστη απόδοση σε εφαρμογές stand by όπως συστήματα ασφαλείας, UPS, τηλεπικοινωνίες, IT, φωτισμούς έκτακτης ανάγκης, παιχνίδια κ.λπ.

Πλεονεκτήματα

Logo Unibat
Σειρά AGM επίπεδης πλάκας

01

Logo Unibat
Βέλτιστος σχεδιασμός πλακών πλέγματος. Ασφαλής και αξιόπιστη απόδοση χωρίς διαρροές

02

Logo Unibat
Μπαταρίες κλειστού τύπου VRLA AGM χωρίς συντήρηση

03

Logo Unibat
Χρήση για εφαρμογές stand by

04

Logo Unibat
Ανθεκτική κατασκευή

05

Logo Unibat
Χαμηλή αυτοεκφόρτιση

06

Logo Unibat
Ανάκτηση υψηλής χωρητικότητας

07

Logo Unibat
Ελάχιστη αυτοεκφόρτιση και λειτουργία σε περιβάλλον χαμηλής εσωτερικής πίεσης

08

Logo Unibat
Γρήγορη ανάκτηση χωρητικότητας μετά από βαθιά εκφόρτιση

09

Logo Unibat
ΦΥΛΛΑΔΙΑ & ΒΙΝΤΕΟ
Κατεβάστε το φυλλάδιο μας για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος.
Κατεβαστε τωρα